Khoá học sửa chữa Điện Thoại cơ bản

Vũ Trí Hải

(27)
10.800.000đ
5.199.000đ

Khoá học sửa chữa Điện Thoại nâng cao

Vũ Trí Hải

(28)
10.800.000đ
6.299.000đ

Khoá học sửa chữa Máy tính để bàn (Desktop)

Đặng Xuân Hoà

(0)
12.900.000đ
5.199.000đ

Khoá học sửa chữa Máy tính xách tay (Laptop)

Đặng Xuân Hoà

(0)
15.000.000đ
6.299.000đ

Khoá học Điện Lạnh cơ bản

Nguyễn Hoàng Long

(23)
9.800.000đ
5.199.000đ

Khoá học Điện Lạnh chuyên sâu

Nguyễn Hoàng Long

(21)
9.800.000đ
6.299.000đ

Khoá học Mạch Điện Lạnh chuyên sâu

Đoàn Ngọc Tuyên

(0)
9.800.000đ
6.200.000đ

Khoá học sửa chữa Điện Ô tô

Nguyễn Tiến Dũng

(0)
19.800.000đ
13.800.000đ

Khoá học sửa chữa Điều Hoà Ô tô

Nguyễn Tiến Dũng

(0)
19.800.000đ
13.800.000đ

Các gói khóa học

Trọn bộ khoá học Điện Thoại

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Điện Lạnh

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 2

17.600.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Máy Tính

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

21.900.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Ô Tô

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

19.800.000đ
13.800.000đ