Khoá học sửa chữa Điện Thoại cơ bản

Vũ Trí Hải

(27)
10.800.000đ
5.199.000đ

Khoá học sửa chữa Điện Thoại nâng cao

Vũ Trí Hải

(28)
10.800.000đ
6.299.000đ

Các gói khóa học

Trọn bộ khoá học Điện Thoại

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Điện Lạnh

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 2

17.600.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Máy Tính

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

21.900.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Ô Tô

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

19.800.000đ
13.800.000đ