Khoá học Điện Lạnh cơ bản

Nguyễn Hoàng Long

(23)
9.800.000đ
5.199.000đ

Khoá học Điện Lạnh chuyên sâu

Nguyễn Hoàng Long

(21)
9.800.000đ
6.299.000đ

Khoá học Mạch Điện Lạnh chuyên sâu

Đoàn Ngọc Tuyên

(0)
9.800.000đ
6.200.000đ

Các gói khóa học

Trọn bộ khoá học Điện Thoại

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

11.500.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Điện Lạnh

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 2

17.600.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Máy Tính

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

21.900.000đ
6.299.000đ

Trọn bộ khoá học Ô Tô

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

19.800.000đ
13.800.000đ